INFORMACIÓ SOBRE BÉNS I SERVEIS

Els consumidors, com a tals, tenim uns drets sobre els béns i/o serveis que volem adquirir. Entre aquests drets, hi trobem el Dret a la Informació, que queda registrat en la legislació.


Això significa que els productes o serveis que consumim han d'especificar tota una sèrie d'informacions bàsiques:

- Informació concebuda de tal manera que no pugui enganyar o induir a l'engany.
- Informació que ens faciliti una utilització satisfactòria i segura.
- Identificació del proveïdor.
- Informació suficient i fàcilment accessible sobre els preus, tarifes i condicions de venda.

A part, la informació que figura als envasos, embalatges i etiquetes ha d'incloure:

a) La naturalesa i la composició.
b) La quantitat.
c) La qualitat.
d) La mesura i el pes.
e) El risc que en comporta l’ús, si escau.
f) La manera de preveure, contrarestar i reduir els efectes no desitjables dels incidents que, malgrat les instruccions, es puguin produir.
g) L’origen.
h) La informació obligatòria dels distintius de qualitat.
i) Les altres característiques rellevants de l’oferta.

Com a exemple, es mostra aquest etiquetatge de carn de vedella. És dels pocs (per no dir l'únic en carns) que he vist que mostra unes referències tan detallades, incloent-hi dates de naixement i sacrifici de l'animal, sexe o número de referència, valors nutricionals,...Per ampliar la informació sobre la legislació referent al consum, podeu visitar aquest enllaç: www.gencat.cat/eadop/imatges/5677/10196041.pdf

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada