CONSUM DE PROXIMITAT: RAONS

El consum de proximitat significa consumir productes i serveis fets en el nostre entorn territorial més proper.
Quan es parla de consum de proximitat es fa referència a la distància entre el punt d’origen i el de consum del producte; també té a veure amb l’estacionalitat i la qualitat, en el sentit de poder consumir el producte fresc, de temporada, amb les propietats nutritives i organolèptiques més òptimes. Proximitat té també a veure amb l’accessibilitat a la informació del producte, el seu origen, com s’ha elaborat, els canals que ha seguit, així com en la creació de sinergies entre el productor i el consumidor.

Els avantatges del consum de proximitat es poden classificar en relació a quatre factors:

Factors socials
 • Configura un punt de trobada i cohesió social.
 • Fomenta la convivència i la integració.
 • Ofereix servei, atenció, consell.
 • Estreny la relació entre el botiguer i el consumidor.
 • Fomenta el consum responsable.

Factors econòmics
 • Fomenta el progrés econòmic local
 • Promociona llocs de treball propers, contribuint al desenvolupament i creixement del nostre país.

Factors mediambientals
 • Ajuda a millorar la sostenibilitat mediambiental del nostre entorn, reduint els costos energètics de distribució i transport.
 • Prioritza els productes o serveis del mateix territori. Això ens permet tenir un millor coneixement del que consumim, tant pel que fa al seu origen com a la qualitat i seguretat.
 • Ajuda al manteniment de petites explotacions familiars, agràries i ramaderes, alhora que s'evita l'abandonament de zones forestals.
 • Afavoreix la conservació d'espècies agroalimentàries autòctones, en perill de desaparició.

Factors culturals
 • Desenvolupa un compromís amb el territori on actua, per exemple, el foment de la cultura i la llengua pròpia.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada