Catalunya ha duplicat el consum d'ecològics en tres anys

Mercabarna, 14 de juliol de 2015- Avui s’ha celebrat a Mercabarna la Jornada “Els productes ecològics: tendències i oportunitats” per presentar, davant d’un centenar de professionals de tota la cadena alimentària, les conclusions de l’estudi “Alimentació ecològica: context, visió del sector i perspectives del consumidor”, encarregat per l’Observatori de Tendències de Mercabarna.Segons el director general de Mercabarna, Josep Tejedo “hem encarregat aquest estudi després haver observat el gran creixement del consum intern i les exportacions dels aliments ecològics en els últims anys a Catalunya, malgrat la crisi econòmica”. “Ho hem fet –ha continuat dient Tejedo- per presentar noves oportunitats de negoci a les empreses transformadores i distribuïdores de productes frescos de Mercabarna, davant les expectatives de creixement dels productes ecològics a Europa”.

L’estudi presentat per Ricard Madurell de Market Aad, exposa que l’agricultura ecològica s’està consolidant com a model productiu -definit i regulat per una activa legislació europea- i com a un eix principal del desenvolupament competitiu agroalimentari de la zona comunitària. L’evolució i el creixement sostingut del sector durant l’última dècada a Europa permeten predir unes bones perspectives a curt i mig termini (2015-2020). Actualment el volum de negoci a nivell europeu és de 22.000 milions d’euros a l’any.


Símptomes d’estancament a Espanya

Segons aquest estudi, Espanya és un dels països millor posicionats del sector ecològic a nivell internacional, el cinquè del món en superfície destinada a aquest tipus de cultiu -un 6,5% de la seva superfície agrícola (la mitjana de la Unió Europea és del 6,1%)-. A més, és el segon de la UE en nombre d’explotacions (més de 30.000, seguint a Itàlia que en té 45.000). De 2003 a 2013 el volum de negoci s’ha multiplicat per quatre (actualment és de 1.000 milions d’euros a l’any). Des del 2013, però, es detecten símptomes d’estancament en l’estructura productiva ecològica espanyola (superfície agrícola, nombre d’operadors..., només creix lleugerament l’àrea de processat...), sobretot per falta de transformadors i distribuïdors.


Gran creixement a Catalunya en els últims anys 

En canvi la dinàmica de creixement experimentat a Catalunya en els últims anys està plenament consolidada i es manté en fase expansiva davant els símptomes de desgast a nivell estatal. La destacable presència d’operadors ecològics (tant agricultors com, principalment, transformadors i distribuïdors) permet concentrar més d’una cinquena part de tot el volum de negoci estatal (210 milions d’euros, al 2013, un 38% més que al 2012). A més, en els últims 3 anys s’ha duplicat el consum intern (de 40 a 80 milions d’euros) i en 1 any (2012-2013) les exportacions a la UE han passat dels 20 als 40 milions d’euros. Així mateix, de 2012 al 2014, el sector català ha incrementat la superfície agrària i el nombre d’operadors un 20% i un 30%, respectivament. Catalunya és la sisena comunitat autònoma en nombre d’agricultors, però la primera en processadors (780), concentrant més del 27% del total estatal; i la primera en nombre de majoristes (239, un 44% del total estatal).


Un consumidor predisposat i informat 

L’estudi conclou que el consumidor espanyol i català està cada cop més predisposat i informat sobre el valor afegit dels productes ecològics. La gran estructura productiva ecològica espanyola, però, no es correspon amb un desenvolupament similar de transformadors i distribuïdors, el que dificulta el foment de la demanda. Les perspectives per al positiu desenvolupament del sector passen, per tant, per augmentar el nombre de transformadors i distribuïdors, així com per aprofitar la diversitat de canals de comercialització existents (des del detallista especialitzat fins als lineals de la gran distribució). Com ha succeït a d’altres països europeus, si facilites la disponibilitat dels productes ecològics en els centres de compra habituals, com que existeix un coneixement previ i una predisposició per part dels consumidors cap a aquests aliments, la seva demanda s’incrementa. A més, aquesta predisposició latent dels consumidors pel producte ecològic queda constatada pel creixent ús de l’e-commerce per a proveir aquesta demanda no satisfeta.


Font: Mercabarna

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada